Az eltérő térérzékelés következményei

" - Ha egy férfi és egy nő egyidőben leugrik egy felhőkarcoló tetejéről, melyik ér le előbb?A férfi. Miért? Mert a nő eltéved útközben."

Ez a morbid vicc - melyet minden bizonnyal férfiak találtak ki - jól illusztrálja a férfiak és nők közti tájékozódási különbség egyik oldalát. A férfiagy jobb félekéjében magasan specializált tájékozódási központ található, ezzel szemben a nők a tájékozódási feladatok megoldásához mindkét féltekéjüket használják - jóval kisebb hatásfokkal. A nők a térképen is nehezebben tájékozódnak, és rendszerint abba az irányba forgatják a térképet, amerre haladnak. A férfiak a térkép elfordítását fejben, gondolatban is el tudják végezni. Nem véletlen tehát, hogy a tájékozódással, térérzékeléssel kapcsolatban álló szakmákban (taxisofőr, autóversenyző, pilóta, repülésirányító, építészmérnök) annyival több a férfi, mint a nő.
Ezzel szemben a nők szélesebb perifériás látásukkal jobban tájékozódnak szűkebb környezetükben. "Drágám, nem tudod véletlenül hova tettem a tollamat (szemüvegemet, kulcscsomómat, stb.)?" - kérdezi a férfi nap mint nap. És a nő rendszerint tudja. Mert nem csak néz, hanem lát is. Észreveszi és megjegyzi a környezetében a tárgyak helyét. Míg a férfi gyakran azt sem látja meg, ami kiszúrja a szemét. A férfi gyakran nem veszi észre, meg sem látja azt, ami az orra előtt van. Ezért nem találja meg a zokniját a fiókban vagy az ingét a polcon. Ezért nem veszi észre - ha külön fel nem hívják rá a figyelmét - ha a nőnek új frizurája vagy új blúza van.  (Érdekes módon a nők igen ritkán gyártanak a férfi fogyatékosságairól morbid vicceket.)

Az eltérő tájékozódási képesség az autóvezetéssel kapcsolatban okozza a legtöbb vitát. A kérdést rendszerint úgy teszik fel: ki vezet jobban, a férfi vagy a nő?  A válasz attól függ, hogy mi a legfontosabb szempont. A férfiak jobban tájékozódnak, gyorsabbak a reflexeik, és így minden bizonnyal hamarabb érnek célba. A nők viszont - mindent egybevetve - biztonságosabban vezetnek. Nemcsak kevesebb balesetet okoznak, de tágabb perifériás látásuk révén számos olyan balesetet is el tudnak kerülni, amelyben a másik autó lenne a hibás. Az viszont kétségtelen, hogy gyakrabban eltévednek, és sokkal nehezebben parkolnak - különösen, ha szűk helyre, tolatva kellene beállni.
Ha egy házaspár hosszabb külföldi útra indul, szinte biztosra vehető, hogy a férfi ül a volán mögé, és felesége kezébe adja a térképet. A nő azután folyamatosan kritizálja a férfit, aki - jobb térérzékelése miatt - számos olyan helyzetbe, előzésbe megy bele, amit a nő veszélyesnek érez. A feszültség nőttön nő, a feleség folyamatosan szorong, s ez tovább rontja amúgy is gyenge navigációs képességeit. Ezért azután nagy eséllyel eltévednek. "Még erre sem vagy képes?" - kérdezi bosszúsan a férfi. A nő megsértődik, duzzogni kezd, s a közösen tervezett, rég várt nyaralás máris el van rontva. Ha ismerjük és elfogadjuk a nemünkből származó gyengéket és erősségeket, akkor számos idegtépő, boldogságromboló veszekedés elkerülhető.

A térérzékeléssel kapcsolatos készségekben a különbségek már 4-6 éves korban kimutathatók, éppen úgy, mint a lányok előnye a verbális, kommunikációs képességek terén. Az iskolai oktatási rendszer kezdetben a női agynak kedvez: a lányok könnyebben tanulnak meg írni, olvasni, könnyebben elsajátítják, és jobban tudják visszaadni a szóban közölt ismeretanyagot, könnyebben tanulnak nyelveket. (A tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok között a nők aránya jóval nagyobb, mint a férfiaké)
 A követelmények, a szülői nyomás - jobb esetben segítség - hatására a fiúk idővel behozzák a lányok előnyét a verbális készségek terén. Eközben a lányokat semmi sem ösztönzi térérzékeléssel kapcsolatos készségeik fejlesztésére. Ha a nemek különbözőségéből származó szempontokat az oktatás során figyelembe vennék, az nemcsak a kisfiúk kezdeti sikertelenségéből adódó szenvedéseket csökkentené, hanem a lányok fejlődését is kiegyensúlyozottabbá tehetné. Kezdeti előnyük ugyanis később megfordul: a magasabb osztályokban a térérzékelést, elvont fogalmi gondolkodást igénylő természettudományos tárgyakban már a fiúk teljesítenek jobban.