Az agy neme

A modern agykutatás kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a két agyfélteke különböző funkciókra specializálódott. A bal félteke irányítja a beszédkészséget, a logikai, matematikai funkciókat, míg a jobb félteke az érzelmek, művész-kreatív készségek székhelye. Ezért korábban úgy vélték, hogy a férfiak elsősorban a bal féltekéjüket használják, a nők pedig inkább a jobbat. A későbbi kutatások azonban ezt az elképzelést nem támasztották alá. A modern vizsgálómódszerek - pl. a mágneses rezonancia (MRI) vagy a pozitron emissziós tomográfia (PET) segítségével egyre több agyfunkció "székhelyét" sikerült azonosítani. Kiderült például, hogy a férfiaknál igen fejlett vizuális, térbeli képességek központja a jobb félteke homloklebenyében található.


Bal félteke


a test jobb oldala
verbális készségek
nyelvi képességek
matematika
logika,
ok-okozati összefüggések
elemzés, következtetés
gyakorlatiasság
részletek


Jobb félteke

a test bal oldala
vizuális készségek
térérzékelés
érzelmek
művészi készségek
analógiás gondolkodás
képzelet
elvont gondolatok, eszmék
átfogó, globális látásmódLátható, hogy mindkét féltekében vannak olyan képességek, tulajdonságok, amelyek inkább a nőkre, és olyanok amelyek inkább a férfiakra jellemző. Nem mondhatjuk tehát, hogy a nemek közti eltérés oka a különböző féltekei dominancián alapszik.
    A jobb és bal féltekét egy vaskos idegrost-nyaláb az ún. kérges test (corpus callosum) köti össze. Ezeken az idegrostokon keresztül társalog az agy két fele egymással. A további kutatások kimutatták, hogy a nők agyában a kérges test kb. 30%-kal több idegrostot tartalmaz. Vagyis a nőknél a két agyfélteke között szorosabb az együttműködés. Az is kiderült, hogy a férfiak és nők ugyanazon feladatok megoldásához nem pontosan ugyanazokat az agyterületeket használják. Kissé leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a nőknél a különböző készségek megoszlanak a két félteke között, míg a férfiak agya specializáltabb: a különböző készségek, funkciók általában egy jól körülírt területre koncentrálódnak.

A férfiagy tehát specializáltabb, rekeszekre, fiókokra osztott. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy egy férfi egyszerre csak egy dologra tud figyelni. Sőt: a sikerorientált, teljesítmény-centrikus ún. "A" típusú személyiségre éppen az a jellemző, hogy számtalan dolgot csinál egyszerre: pl. reggelizés közben újságot olvas, rádiót hallgat TV-t néz, telefonál, esetleg borotválkozik is. Számtalan férfi kergeti őrületbe feleségét azzal, hogy televíziózás közben folytonosan váltogatja a csatornákat. Ha azonban kihúz egy fiókot - azaz elmélyülten koncentrál egy témára vagy feladatra, akkor minden külső tényező zavarja, igyekszik megszüntetni azt. Ezért telefonbeszélgetés közben ráförmed csivitelő gyermekeire, illetve lehalkítja vagy elzárja a televíziót. Sok férfi képes olyan mértékig koncentrálni, hogy minden egyebet egyszerűen kizár az agyából. Ezért sose beszéljük meg programot férjünkkel, miközben újságot olvas. Hiába válaszolja: "igen drágám" - egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy szavaink nemcsak füléhez, hanem az agyához is eljutottak.
A nő - miután rendszerint agyának mindkét féltekéjét használja egyszerre - minden nagyobb nehézség nélkül tud többfelé figyelni, több különböző feladat ellátására is alkalmas egyidőben. A legtöbb nőnek egyáltalán nem okoz gondot az, hogy miközben telefonon beszél anyjával vagy barátnőjével, kedvenc sorozatát is nyomon kövesse a televízióban. Biztosak lehetünk benne,  hogy utóbb mindkettőre pontosan emlékszik. És nincs az az elmélyült munka vagy tanulás, ami közben a nő ne venné észre, ha vészjósló csend támad a gyerekszobában.