NLP - Neuro-lingvisztikus programozás

Az NLP az emberi képességek és készségek fejlesztésének, alkalmazásának tudománya.
Az Egyesült Államokban ismerete és használata már sok jelentős cégnél a vezetői alkalmazás feltétele. Az utóbbi években, évtizedekben egyre több menedzsertréning alkalmazza az NLP elveit és módszereit.
De nézzük meg közelebbről, mi is az az NLP!

Richard Bandler és John Grinder a hetvenes évek elején új, integratív szemléleti keretbe foglalták össze az emberi kommunikáció hatékony elemeit, és rendszerüket neuro-lingvisztikus programozásnak nevezték el. E modell szerint minden élményünket idegi (neuro) kapcsolódások, struktúrák formájában raktározzuk el agyunkban. Élményeinket, gondolatainkat a nyelv (lingvisztikus) segítségével közöljük. Múltunk, elraktározott élményeink, tapasztalatink nagymértékben meghatározzák (programozzák) viselkedésünket. A neuro-lingvisztikus programozás - azaz az NLP- segítségével felderíthetjük magatartásunk igazi gyökereit, és változtathatunk a kevéssé hatékony programokon, vagyis fokozhatjuk személyes hatékonyságunkat, kommunikációs készségeinket, kibontakoztathatjuk képességeinket.

Bandler és Grinder azt a kérdést tették fel, hogy pontosan mitől is hatékony az emberi kommunikáció? Kezdetben a kor leghatékonyabb pszichoterapeutáinak kommunikációját elemezték: azt modellezték, hogyan érik el pacienseiknél a gyógyulást, vagyis viselkedésük megváltoztatását. Később vizsgálódásukat kiterjesztették számos más hatékony és eredményes személyiségre, pl. sikeres menedzserekre is. Azt vizsgálták, hogyan válnak az emberek kiemelkedővé különböző területeken, és ezek a minták hogyan taníthatók meg másoknak. A közvetlen emberi kommunikáció "művészetét" modellezték, és jól áttekinthető rendszerbe foglalták össze. Ezáltal vált a sikeres kommunikáció taníthatóvá és tanulhatóvá.

Az NLP lehetővé teszi, hogy megszokott gondolkodás- és viselkedésmintáinkat felismerjük, felülvizsgáljuk, és új, kreatív minták egész sorával egészítsük ki. Matematikusok, számítástechnikában jártas szakemberek szeretik az NLP-t az agy szoftverjének nevezni.

Az NLP módszerei - avatott kézben - igen hatékonyak a pszichoterápiában, de nagyfokú fellendülést hoztak az oktatásban és az üzleti élet számos területén is. 30 éves története során több száz könyv jelent meg az NLP-ről, ezek közül néhány magyar nyelven is olvasható. E könyvek igen érdekesek, sokat tudhatunk meg belőlük önmagunkról, életszemléletünkről, gondolkodásunk lehetőségeiről, emberi kapcsolatainkról Az NLP technikák elsajátítása azonban könyvekből meglehetősen nehéz, olyan, mintha könyvből akarnánk megtanulni zongorázni vagy autót vezetni.

A hatékony kommunikációt tréningeken tanulhatjuk meg. Segít megismerni önmagunk és partnerünk gondolkodását, érzésvilágát, segít kreatív cselekvési stratégiákat kialakítani. Megtanulhatunk hatékonyabban érvelni, önmagunkat bemutatni, alkotó munkahelyi légkört kialakítani, munkatársainkat optimálisan vezetni. A hatékony kommunikáció magánéletben is harmonikusabbá teheti kapcsolatainkat, végül - de egyáltalán nem utolsó sorban - növeli önismeretünket, önbecsülésünket, fokozza stressztűrő képességünket.