Humanisztikus pszichoterápia – Személyközpontú (kliensorientált) pszichoterápia

Carl Rogers elvekeire épülő pszichoterápia. Kiemelkedő szerepet tulajdonít a terápiás kapcsolat minőségének. Legfontosabb hipotézise, hogy a személyiség képes a fejlődésre, önmaga tökéletesítésére, a szabad akarat gyakorlására. Vagyis minden ember  rendelkezik a fejlődéshez szükséges képességekkel,  hatalmas erőforrásokkal, amelyek önmaga megértését mozdítják elő, életmódjában és viselkedésében pozitív változásokat eredményezhetnek.  A terápiában ezekre alapozva segítjük hozzá a klienst a saját személyiségéhez legjobban illő pályán való fejlődéshez. Ezek az erőforrások egy mély empátiát és feltételnélküli elfogadást hitelesen sugárzó légkörben mozgósíthatók.

A rogersi terápiás helyzet hasonló az analitikus terápiás helyzethez: megismerő, elemző munka folyik a terápiás folyamatban, de a cél nem a múltbeli események feltárása, hanem a jelennek az "itt és mostban" való értelmezése. A kliensorientált pszichoterápiás módszer során a terápiás folyamat az adott pillanat történéseire helyezi a hangsúlyt, a hatékony terápia feltételei a terapeuta a páciens irányába tanúsított értékítéletektől mentes, érzelmileg  pozitív, empatikus odafigyelése, feltétlen elfogadása, kongruenciája.

A terapeuta nem irányítja, nem tereli meghatározott irányba a beszélgetést, hanem magatartásával inkább bátorítani igyekszik a másik kezdeményezését. A terapeuta egyik kiemelkedő feladata a tükrözés, a kliens mély megértése, és megértésének visszasugárzása, visszajelzése. Ennek segítségével a kliens is jobban megérti önmagát, jobban átlátja, megérti saját problémái hátterét, az általa kívánt és vállalt irányba tud változtatni a helyzetén.
Megtanul jobban hozzáférni érzelmeihez, képes döntéseket hozni, képessé válik önmagát pozitívan észlelni, önmagát elfogadni,  hatékonyabban segíti elő önmaga fejlődését, önképe gazdagodik, hitelesebbé válik, a sérült önképe helyreáll, önbizalma erősödik.

A személyközpontú megközelítés egyben a pszichoterápia nem specifikus hatótényezőinek legátfogóbb elmélete: törvényszerűségei módszerektől, pszichoterápiás iskoláktól függetlenül is működnek és érvényesülnek.