Személyiségünk a munkaeszközünk

Személyes hatékonyságunk fejlesztése – harmóniában önmagunkkal

Egészségügyi dolgozók, természetgyógyászok számára
40 kreditpontos továbbképzés

Személyes hatékonyságunk – ismereteinken, tudásunkon kívül – elsősorban attól függ, hogyan bánunk önmagunkkal és másokkal. A tréning célja tudatosítani  és fejleszteni személyiségünk működését, azt, ahogyan mások hatnak ránk, illetve mi hatunk másokra.
Az önismeret-emberismeret kérdéskörétől indulunk. Foglakozunk a kommunikációval, hiszen
a hatékony kommunikáció haszna az élet minden területén felbecsülhetetlen: házastársi kapcsolatunkban, gyermekünk nevelésében, munkahelyi előmenetelünkben, a segítő foglalkozásban pedig egyenesen elengedhetetlen.
Megismerkedünk a stressz hatásaival, ártalmaival, stresszkezelő és stresszoldó technikákat sajátítunk el. Beazonosítjuk konfliktuskezelési stratégiáinkat, és hatékony konfliktuskezelési módszereket tanulunk.

Módszerek:
Élményközpontú kiscsoport, stresszoldást segítő relaxációval, meditációval kombinálva. Céljainkat a relaxáció, vizualizáció, NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás), TA (Tranzakció-analízis), humanisztikus pszichológia (Rogers, Gordon) önismereti kérdőívek, interaktív gyakorlatok segítségével kívánjuk elérni.
A tartós hatás érdekében nemcsak helyzetgyakorlatokkal, szituációs játékokkal dolgozunk, hanem saját jellemző konfliktusainkat járjuk körül a különböző módszerek segítségével.

Tréner: dr. Valló Ágnes belgyógyász, mentálhigiénikus, életmód-tanácsadó, tréner
                      
Időpont:  2011 október 15-16 szombat vasárnap  9-18 óráig
Helyszín: Holisztikus Oktatási Központ (1116 Budapest Temesvár utca 12 III. emelet)
Jelentkezés:Kocsárdi Mónikánál:  385-1641, holisz@holisz.hu


Pontérték: 40 kreditpont
A kreditpont megszerzésének feltétele: saját konfliktus elemzése írásban, szóban, gyakorlatban.
A kurzus díja: 20 000 Ft + ÁFA

Részletes Tematika

Önismeret- emberismeret
Személyiségtípusok (temperamentum)
Teszt - saját típusunk felismerése
Tranzakció-analízis (TA)
TA-teszt.  Énállapotok.
Az önismerettől az önérvényesítésig

Kommunikáció
A verbális és nonverbális kommunikáció
Személyiségtípusokra jellemző kommunikáció
Kódolás és dekódolás, félreértések
Kapcsolatteremtés, rapport, követés-vezetés,
Fiziológia-olvasás (NLP)
Érzékszervi nyelv (NLP)
Énközlés – értő figyelem (Gordon, Rogers)
Férfi és női kommunikáció
Párbeszédek elemzése  a TA segítségével
Információáramlás – információtorzulás
Pozitív visszajelzés – konstruktív kritika
Asszertiv  kommunikáció

Konfliktus
Konfliktuselmélet
A személyes konfliktusok forrásai
Érdek-, és értékkonfliktusok szerepkonfliktusok
Konfliktuskezelési stratégiák, ezek előnyei és hátrányai
Saját konfliktus elemzése a Kilman modell szerint
Konfliktus-párbeszéd elemzése a tranzakcióanalízis eszközeivel
Konfliktus párbeszéd elemzése Gordon szerint
Aktív, értő figyelem- empátiás reflexió Rogers szerint
Konfliktusok komplex elemzése

Stresszkezelés
Stressz-szint felmérés tesztekkel, kardio-stressz mérés
Eustressz-distressz, Optimális stressz-szint.
A stresszorok általános jellemzői, munkahelyi stresszorok
Rejtett stressz jelek, stressz és betegség
Megküzdés a stresszel a megbirkózást gátló tényezők
Egyéni stressz-térkép – személyiségtípusok és a stressz
Stressz- és szorongásoldó technikák
Légzésgyakorlatok, harmonizáló önmasszázs, relaxáció

A minél hatékonyabb munka érdekében arra kérlek benneteket, hogy  írjátok le egy jellemző konfliktusotokat, amin a tréning során dolgozni fogunk:

 • Egy aktuális, vagy gyakran visszatérő személyes konfliktus  rövid bemutatása (lehet szakmai, vagy magánéleti is)
  - szereplők, konfliktus forrása, gyakorisága, jellemző lefolyása, kimenetele
  - érzéseim, gondolataim, célom a helyzetben
  - a másik fél feltételezett érzései, gondolatai, célja
 • A konfliktus jellemző párbeszéde (10-15 sorban)
 • Mi okoz nehézséget a helyzetben?
 • Látsz-e lehetőséget a konfliktus feloldására?

A második feladat célja a személyes fejlődés elősegítése a saját tapasztalat feldolgozásán, értelmezésén keresztül.
Egyúttal ez a dolgozat képezi alapját egyben a vizsgának is.

A tréning végére a  konfliktus elemzése nyomán kiderül

 • A résztvevők személyiségtípusa
 • Konfliktus-megoldási stratégiám (Kilmann szerint) Mennyire jellemző rám az a stratégia más helyzetekben? Lenne jobb stratégia az adott helyzetben? Mi akadályoz meg ebben?
 • A konfliktus párbeszédének elemzése TA szerint
 • A tréningen megismert módszertanok alkalmazása a konfliktushelyzetre (a módszertan tapasztalatai, esetleges dilemmák)
 • Mit értettem meg a konfliktusom lényegéről?
 • Hogyan alkalmaznám (vagy alkalmaztam) a megismert eszközöket?
 • Hogyan tudom alkalmazni a stresszoldó módszereket a hétköznapi gyakorlatban

 

Érdeklődés!