Kommunikációs tréning a személyes hatékonyság fokozására.

Népszerűségünk boldogságunk, jövedelmünk nem kis mértékben attól függ, hogy hogyan tudunk bánni az emberekkel. Több tudományos közlemény igazolta, hogy karrierünknek, anyagi megbecsülésünknek csak kisebb része köszönhető szakmai tudásunknak, mintegy 60-80%-ban az emberi érintkezések terén megnyilvánuló készségek a meghatározók. Ma már jól azonosíthatók azok a készségek, amelyek létfontosságúak ahhoz, hogy személyiségünk hatékonyan érvényesüljön, mégsem tanítják őket az iskolákban, egyetemeken. Pedig ezek a készségek - akár csak az írás, olvasás, beszéd tudománya - nem velünk születettek, hanem viszonylag rövid idő alatt elsajátíthatók. Hasznuk pedig az élet minden területén felbecsülhetetlen: házastársi kapcsolatunkban, gyermekünk nevelésében, munkahelyi előmenetelünkben és ügyfeleinkkel való tárgyalásban egyaránt hatékonyabbak leszünk.

A tréning időigénye mintegy 30 óra. tartható 4x8 (két hétvége), 6x5  (kéthetente) vagy 10x3 (hetente) órás bontásban.

Tematikája:

  • A verbális és nonverbális kommunikáció eszközei
  • Kódolás - dekódolás – félreértések
  • Férfi és női kommunikáció
  • Nyelvi minták, kérdezés, társalgástechnika.
  • Érzékszervi nyelv
  • Gesztusnyelv, testbeszéd.
  • Gondolatolvasás
  • Az aktív, vagy értő figyelem technikája.
  • A pozitív megerősítés technikája.
  • Hatékony vita- és érveléstechnika.

A tréning kiscsoportban folyik, a készségeket begyakoroljuk. Ideális létszám 8-15 fő.

Érdeklődés!