Enneagram tréningek

Az Enneagram egy személyiségtipológia, amely 9 személyiségtípust karakterizál (innen a neve is: ennea (gör.) = kilenc, gramma = ábra, garfika). Az Enneagram tehát kilences diagrammot jelent az embereket hajlamaik és bizonyos rögzült viselkedési mintáik alapján 9 csoportba sorolja. Gyökerei messze visszanyúlnak az ókorba.  Újrafelfedezése a 70-es években történt, Amerikában. Ma a világon mintegy két tucat enneagram-intézmény és néhány száz terapeuta és oktató működik. Sikerének titka, hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig ez segítséget is nyújt, irányt mutat a kívánt változás irányába. Márpedig az emberek nem csak önmaguk és mások megismerésére, megértésére törekednek, hanem szeretnének változni és másokon is változtatni. Ezt a feladatot teljesíti tudományos alapokon állva az Enneagram. A hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemvonások megfogalmazása mellett meghatároz együttműködési irányelveket, kezelési stratégiát és felhívja a figyelmet a lehetséges csapdákra, illetve a fejlődés útjára.

Mire jó az enneagram?
Megérhetjük belőle, hogy mindegyik típusnak vannak csapdái, melyekbe akaratlanul is beleesnek az ide tartozó emberek, illetve nagyjából lehet tudni, hogy mik azok a dolgok, amik boldoggá tehetik őket. Ha felismertük a típusunkat, az segít meglátni a hibáinkat, és így szembenézhetünk velük, és túlléphetünk rajtuk. Ugyanígy, az enneagram segít megtalálni azt, amihez valóban tehetségünk van. Minden típusú ember egyéni bánásmódot igényel, ezért az enneagram nagy szolgálatot tehet a társas kapcsolatok építésekor is a magánéletben és a munkahelyen is.
Az enneagram tükröt tart elénk, az önismeret és az emberismeret fejlesztésének egy lehetséges módszere.  Lehetőséget kínál arra, hogy megláthassuk, mi motivál minket, és másokat, mi az, ami leginkább stresszt okoz, hogyan működünk valójában.  Felismerve azt, hogy mi magunk és környezetünk a különböző típusokban eltérő indítékokkal, motivációkkal, magatartásmintákkal rendelkezünk, lehetőséget ad annak belátására, hogy ugyanazt a feladatot mindenki egy kicsit másképpen végzi el. Ez lehetőséget ad a megbocsátásra: magunknak, szüleinknek, testvéreinknek, gyermekeinknek, barátainknak, munkatársainknak, vezetőinknek és beosztottainknak. Lassan abbahagyhatjuk életünk szereplőitől azt követelni, hogy mások legyenek, mint amik. Nem követelhetünk almát a körtefától. A hibáztatás, bűntudat elavulttá válik, és el tudjuk engedni.

Az enneagram felhasználási területei – az igényeknek megfelelő tréningmodulok.

Önismeret/ társismeret, személyes hatékonyság fejlesztése, együttműködés.

  • Személyiség típusok megismerése, Önazonosítás
  • Erősségek és fejlesztendők (hogyan lépjünk túl gyengéinken, milyen rejtett tartalékokkal rendelkezünk)
  • Stressztérkép: (mi okoz stresszt nekem, mivel okozok stresszt magamnak, mivel okozok stresszt másoknak)
  • Hogyan bánjunk velük?
  • Felelősség döntés, tudatosság
  • Értékrendek, tolerancia (ne várj almát a körtefától)
  • Együttműködés, kommunikáció a típusok ismeretében
  • Érvényesülés, karriertervezés
  • Célkitűzés, jövőtervezés

Érdeklődés!